تخفیف های آنی

تخفیف های آنی، تخفیف هایی هستند که در هنگام خرید اعمال میشوند و شما میتوانید براحتی از این تخفیف استفاده کنید:

  1. تخفیف خرید دانلودی (5 درصد)
  2. تخفیف صعودی (5 الی 20 درصد)
  3. استفاده از کد تخفیف (10 الی 20 درصد)

قوانین تخفیف صعودی:

این تخفیف قوانین بسیار ساده ای دارد و میتوانید براحتی شامل آن شوید
قانون اول: این تخفیف از خرید 2 عدد از یک محصول شروع میشود، شروع این تخفیف از 5.20 درصد میباشد
قانون دوم: این تخفیف با اضافه شدن تعداد خرید افزایش میاید و سقف آن تا 20 درصد میباشد
شما میتوانید میزان تخفیف و امتیاز آن را از این لینک محاسبه نمایید


قوانین تخفیف کارت هدیه:

این تخفیف نیز نسبت به نوع کارت هدیه میتواند 10 الی 20 درصدی تخفیف ها را شامل شود، توجه داشته باشید که فقط 5 خرید میتوان با کارت تخفیف انجام داد
تخفیف 35-45 درصدی این بخش را از دست ندهید